Lazepe ; Lazepenin anlamı lazlar demektir. Günümüzde karadeniz insanlarının çoğuna genel olarak laz denmektedir. Fakat bu söylem yanlıştır. Lazca dil bilene laz denir. Lazca bilmeyip yöresel şivesi olanlar laz değillerdir.

Lazlar, konuştukları dile “Lazuri” demektedirler. Lazca, dünya dil ailesinde Kafkas dillerinin içinde GürcüceSvanca ve Megrelce gibi Güney Kafkas Dil Grubu‘nda yer alıp Zan dili bölümüne mensuptur ve Laz alfabesi ile yazılır. Bu diller arasında Lazcaya en yakın olanı Megrelcedir.

Lazcanın yakın bir zamana kadar yazı dili bulunmamaktaydı. Antik Kolhis ve Lazika krallıklarının hüküm sürdüğü dönemlerden günümüze değin zengin sözlü bir edebiyata sahiptiler; destanları, masalları ve şiirleri ancak 19. yüzyılda yazıya dökülebilmeye başlanmıştır. Lazcaya ilişkin en eski kayıtlar Evliya Çelebi‘nin ‘Seyahatnâmesi’nde geçen birtakım Megrelce cümleler ve sözcüklerdir.

Türkiye nüfus sayımı istatistiklerine göre, Lazca konuşan kişi sayısı 1945’te 46.987 iken, 1965’te 26.007 kişinin anadili Lazca olup 59.101 kişi de ikinci dili olarak Lazca konuşmaktaydı. Wolfgang Feurstein’e göre 1983’te 250.000, Macar etnolog Ildiko Beller Hann’a göre de 250.000 kişi Lazca konuşurdu.

Lazolog İsmail Avcı Bucaklişi ve Gürcistan Diaspora Bakanlığı ise bu sayıyı 500.000 olarak vermiştir. Gürcistan’da 2,000 ila 30.000 kişi Lazcayı anadilleri gibi konuşmaktadır.

2008 Şubatı’nda UNESCO “Tehlikedeki Diller Atlası”nın araştırmasına göre ise Türkiye’de 130.000 ila 150.000 kişi Lazca konuşmaktadır.Bazı araştırmacılara göre Türkiye’de 250.000 etnik Laz yaşamakta olup bunların 150.000’i Lazca konuşmaktadır. Almanya‘da ise tahminî verilere göre 1.250 kişi civarında Lazca konuşan vardır.